str.Babadag, nr.159, Coral Mall, et.8, ap.14

email

contact@infotrustdesign.ro

Telefon

+40 240 506 300 | +40 727 330 638

Fill out the form below to get your quick quote.

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

str.Babadag, nr.159, Coral Mall, et.8, ap.14

GENERALITĂȚI

Rețelistica este un serviciu ce include proiectarea, dezvoltarea, implementarea și întreținerea în funcțiune a soluțiilor IT & C ce includ lucrul în rețea și/sau accesul la Internet, cu asigurarea unor soluții convenabile de lucru pentru angajați și conducere, în funcție de specificul activităților desfășurate și de rezultatele așteptate.

Infrastructura de reţea va cuprinde:

  • componentele hardware folosite pentru conectarea în reţea: adaptoare de reţea, conectori, mediul de comunicaţii (ex. cabluri), concentratoare (hub-uri), repetoare, bridge-uri, switch-uri, rutere;
  • componentele software pentru realizarea conexiunii la reţea: drivere, protocoale de comunicaţii, proceduri client, aplicaţii de tip client, reguli de adresare, adrese;
  • servicii instalate şi configurate, resurse disponibile în reţea în limita privilegiilor / permisiunilor / restricţiilor definite şi implementate prin regula de securitate.

Serviciile de rețelistică includ:

  1. Proiectarea și execuția infrastructurii hardware prin realizarea cablării structurate;
  2. Proiectarea și execuția infrastructurii software prin configurarea echipamentelor din rețea pentru: asigurarea funcţionalităţii reţelei de calculatoare şi a echipamentelor de conectare şi de comunicaţii; administrarea serverelor; interconectarea reţelelor şi accesul la reţeaua globală Internet; proiectarea şi aplicarea strategiei de securitate a reţelei
  3. Managementul rețelei;