str.Babadag, nr.159, Coral Mall, et.8, ap.14

email

contact@infotrustdesign.ro

Telefon

+40 240 506 300 | +40 727 330 638

Fill out the form below to get your quick quote.

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

str.Babadag, nr.159, Coral Mall, et.8, ap.14

SERVICII CONEXE

Servicii conexe prestate pentru atingerea obiectului contractual:

 • colectarea de informații și date pentru înţelegerea în profunzime a activităţilor desfăşurate în organizaţie (firmă, instituţie) și stabilirea modului cum pot fi ele susţinute prin soluţii IT&C ce includ reţele de calculatoare;
 • transpunerea fluxurilor și proceselor informaţionale din organizaţie (firmă, instituţie) în cerinţe şi specificaţii IT&C – ce includ operarea într-un mediu cu resurse distribuite în reţea – construite în jurul principiilor şi conceptelor ce guvernează utilizarea reţelelor de calculatoare;
 • alegerea şi implementarea arhitecturii de reţea şi a tehnologiilor de conectare şi comunicaţii în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate în organizaţie (firmă, instituţie), de gradul de securitate aşteptat şi de bugetul alocat;
 • distribuirea accesului la resursele din reţea, în condiţiile respectării regulilor specifice de securitate asupra echipamentelor, componentelor software, informaţiilor şi transmisiilor de date, cu formularea de recomandări de bună practică pentru menţinerea bunei funcţionări şi a corectei utilizări a calculatoarelor, echipamentelor de conectare la reţea şi a celor destinate comunicaţiilor;
 • monitorizarea funcţionării echipamentelor de comunicaţii cu scopul de a păstra mediul de operare al reţelei în limita parametrilor normali de funcţionare;
 • stabilirea parametrilor etalon de funcţionare şi a soluţiilor ce vor fi adoptate în situaţia detectării anomaliilor de funcţionare a componentelor reţelei;
 • proiectarea, supravegherea modului de respectare a regulilor de securitate ce guvernează accesul la resursele reţelei: conturi pentru utilizatori, parole, modalităţi de autentificare, permisiuni, restricţii, drepturi, privilegii, machete de securitate, metode de configurare automată a mediului de operare al utilizatorilor, proceduri personalizate;
 • stabilirea rolurilor client – server ale componentelor din reţea, distribuţia aplicaţiilor şi a serviciilor, privilegiile şi restricţiile specifice;
 • instalarea şi configurarea infrastructurii şi conexiunii la reţea, sisteme de operare, servicii, proceduri client, aplicaţii specifice reţelei;
 • informarea clienților despre noile facilitaţi, configuraţii, tehnologii de conectare şi comunicare în reţea, a căror utilizare ar putea îmbunătăţi calitatea produselor şi/sau a serviciilor care fac obiectul activităţii organizaţiei (firmă, instituţie), inclusiv stilul de muncă şi de viaţă al celor care le utilizează;
 • identificarea activităţilor de întreţinere/ up-gradare software şi hardware pentru echipamentele specifice reţelelor de calculatoare.