str.Babadag, nr.159, Coral Mall, et.8, ap.14

email

contact@infotrustdesign.ro

Telefon

+40 240 506 300 | +40 727 330 638

Fill out the form below to get your quick quote.

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

str.Babadag, nr.159, Coral Mall, et.8, ap.14

INSTALARE ȘI MENTENANȚĂ SISTEME SECURITATE

Scop: Execuția unui sistem de securitate în baza unui proiect și a unei evaluări de risc adecvate, în conformitate cu Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și de HG 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2004.
Beneficii: Protecția valorilor umane, materiale, financiare în conformitate cu prevederile legale, aspect ce permite utilizarea probelor colectate în caz de efracție.

    Etape:

  • Selecție și achiziție componente sistem vizat;
  • Pregătirea lucrărilor de instalare a sistemelor tehnice de securitate;
  • Montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de securitate ;
  • Realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de securitate;
  • Instalarea sistemelor tehnice, după caz, de: detecție, efracție, control al accesului, televiziune cu circuit închis (TVCI), monitorizare;
  • Punerea în funcțiune a echipamentelor și sistemelor tehnice, după caz, de: detecție, efracție, control acces, televiziune cu circuit închis (TVCI), monitorizare;
  • Asigurarea mentenanței service-ului pentru sistemele puse în funcțiune;