str.Babadag, nr.159, Coral Mall, et.8, ap.14

email

contact@infotrustdesign.ro

Telefon

+40 240 506 300 | +40 727 330 638

Fill out the form below to get your quick quote.

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

str.Babadag, nr.159, Coral Mall, et.8, ap.14

PROIECTARE SISTEME TEHNICE DE SECURITATE

Proiectarea unui sistem de alarmare împotriva efracției reprezintă demersul de analiză și stabilire documentară a configurațiilor tehnice, detaliate și specifice unui obiectiv, pentru: subsistemul de alarmare împotriva efracției; subsistemul de control acces și/sau subsistemul de televiziune cu circuit închis cu posibilități de înregistrare și stocare de imagini și date.

Documentația astfel întocmită conține:

  • descrierea sistemului/subsistemelor componente;
  • scheme cu planuri care indică tipul și amplasarea tuturor dispozitivelor și o diagramă schematică indicând interconexiunile lor;
  • specificațiile tehnice de echipament și software;
  • declarații de conformitate;

Procesul de proiectare a sistemelor de securitate are la bază următoarele elemente:

  • Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitate fizică elaborat de un Evaluator autorizat;
  • Prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
  • Prevederile HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
  • Tipul obiectivului vizat (categoriei de unități) din perspectiva legislației;

Proiectele tehnice soluționează cerințele minimale de securitate pentru obiectivele de interes, având la bază documentul referitor la Analiza de risc (cerință impusă de Anexa 1 din HG nr.301/2012), iar dimensionarea adecvată a unui sistem tehnic de securitate diminuează drastic riscurile de efracție, vandalism, jaf, furt sau manifestările sociale legate de nemulțumirile angajaților, îndeplinind, atunci când este cazul, inclusiv funcția de supraveghere de proces acolo unde se desfășoară activități de cercetare sau procese tehnologice de producție.

Proiectele sistemelor tehnice de securitate pot fi întocmite doar de firmele licențiate de Inspectoratul General/Județean de Poliție, iar încălcarea acestui aspect reprezintă infracțiune.