str.Babadag, nr.159, Coral Mall, et.8, ap.14

email

contact@infotrustdesign.ro

Telefon

+40 240 506 300 | +40 727 330 638

Fill out the form below to get your quick quote.

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

str.Babadag, nr.159, Coral Mall, et.8, ap.14

REPARAȚII CALCULATOARE, LAPTOP-URI

Scop: diagnosticarea și remedierea defecțiunilor hard și soft; upgrade și configurare Gaming; întreținere echipamente; instalare software;
Beneficii: prelungirea vieții unui echipament IT&C după ce sunt cunoscute: problema, costul intervenției și capabilitățile viitoare ale echipamentului.
Etape:

  • Preluarea echipamentului și colectarea de date privind disfuncționalitățile apărute;
  • Diagnosticarea defectului și stabilirea soluțiilor de remediere și a costurilor aferente (corelate și cu componentele defecte ce pot fi reparate sau trebuie înlocuite, după caz);
  • Comunicarea rezultatului către client;
  • Preluarea deciziei clientului de acceptare sau respingere a soluției propuse;
  • Reparația și restituirea echipamentului în caz de acceptare a soluției și costurilor;
  • Restituirea echipamentului în caz de neacceptare a soluției ș/sau costurilor;
  • Asigurarea garanției postreparație;

Nu omite faptul că: Intervenţia specializată şi cu instrumente de lucru adecvate creşte şansa de recuperare a unui echipament defect. Intervenţia preventivă de întreţinere periodică reduce sau identifică în timp util apariţia defectelor majore limitând consecinţele negative asupra activităţii tale.