str.Babadag, nr.159, Coral Mall, et.8, ap.14

email

contact@infotrustdesign.ro

Telefon

+40 240 506 300 | +40 727 330 638

Fill out the form below to get your quick quote.

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

str.Babadag, nr.159, Coral Mall, et.8, ap.14

CONSULTANȚĂ ACCESARE FONDURI NERAMBURSABILE

Fondurile nerambursabile, în termenii cei mai simpli, trebuie înțelese ca fiind niște sume de bani primite de un antreprenor pentru dezvoltarea afacerii sale, sume pe care nu trebuie să le mai returneze finanțatorului.

Comparativ cu creditele, ce reprezintă sume de bani ce trebuie returnate la finanțator într-o perioadă de timp împreună și cu o dobândă, fondurile nerambursabile au acest avantaj că nu trebuie returnate, bineînțeles cu condiția respectării stricte a celor asumate prin cererea de finanțare și planul de afaceri aprobate de finanțator.

Acum suntem la început de an 2023 și așteptăm să se deschidă noile programe de accesare a fondurilor europene nerambursabile pentru a completa gama fondurilor ce pot fi accesate de antreprenori prezenți sau viitori.

Programele de finanțare pe sesiunea 2021 – 2027 sunt împărțite în:

 • Programul Educație și Ocupare
 • Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare
 • Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027
 • Programul Dezvoltare durabilă 2021-2027
 • Programul Tranziție Justă
 • Programul de Sănătate 2012- 2027
 • Programul Transport 2021- 2027
 • Programul Asistență Tehnică 2021- 2027

Detalii despre fiecare program în parte sunt detaliate pe pagina https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027 și orice persoană interesată le poate parcurge, deci nu vom intra în amănunte.

Pentru a ne evalua capabilitățile de accesare a acestor fonduri nerambursabile, din prisma afacerilor noastre proprii, trebuie să avem răbdare să fie elaborate și publicate documentele specifice fiecărui apel de proiecte.

În lipsa acestor documente specifice nu putem ști, în concret, care sunt șansele de câștig, dar, partea bună este că ne putem pregăti astfel:

 • Verificăm dacă firma noastră este pe profit, conform bilanțului anului precedent, pentru că dacă avem pierdere nu avem nicio șansă.De asemenea trebuie să știm că, din ce în ce mai multe apeluri, indică în grila de punctaj criterii bazate pe indicatori financiari, preluați sau calculați în baza cifrelor din bilanț. Așadar când cifrele sunt mici, indicatorii sunt mici și punctajul de asemenea.
 • Identificăm un singur cod CAEN pentru care vrem să accesăm fonduri nerambursabile, pentru a dezvolta activitățile subscrise acelui CAEN.
 • Corelat cu CAEN-ul ales, stabilim lista priorităților de investiții, analizăm inovația existentă pe piața din domeniu și calculăm costurile necesare, luând în considerare faptul că, la finalul proiectului, activitatea trebuie să fie funcțională pe piața economică. Investiția va avea în vedere și respectarea normelor de protecție a mediului și inovația tehnologică, ca factori esențiali de calitate în dezvoltarea activității economice vizate.
  Ca regulă, fondurile nerambursabile au limite minime/maxime de accesare și un procent din cerere reprezintă contribuția aplicantului, așadar trebuie să existe niște resurse financiare disponibile și-n contul firmei sau trebuie să ne asigurăm că există unități de credit ce ne pot credita la valoarea cofinanțării din proiect.
 • Solicităm oferte de preț pentru lucrările, produsele și serviciile vizate de investiție de la potențialii furnizori din piață, pentru a compara ofertele și stabili pragul concurențial existent.

Astfel pregătiți, ne înarmăm cu multă răbdare și așteptăm deschiderea apelului, moment la care putem citi condițiile și verifica dacă putem aplica și dacă avem șanse de selecție.

Partea bună în accesarea fondurilor europene nerambursabile este faptul că accesarea se poate face cu forțe proprii, interne, fără suport și sprijin din partea unui consultant. Documentele sunt publice și disponibile oricărei persoane interesate, iar finanțatorul, în general în apelurile sale, nu obligă contractarea unui consultant extern.

Atunci când apreciem că nu avem timpul, cunoașterea și disponibilitatea de a elabora singuri dosarul cererii de finanțare, putem apela la serviciile unui consultant, caz în care trebuie să conștientizăm faptul că acesta trebuie plătit pentru munca pe care o face. În prezent, pe piață, numărul firmelor de consultanță a crescut foarte mult, deci aveți de unde alege, provocarea constând în fapt, în selecția unui consultant responsabil.

În concluzie, dacă vă gândiți la dezvoltarea afacerii luați în calcul și oportunitatea de a vă dezvolta cu suportul fondurilor nerambursabile, iar dacă vreți să colaborați cu un consultant responsabil ne puteți contacta să analizăm împreună posibilitățile.

Personă de contact TAMARA SIROTENCU – Expert Fonduri Structurale

Telefon: 0721278421
Email: tamarasirotencu@infotrustdesign.ro