str.Babadag, nr.159, Coral Mall, et.8, ap.14

email

contact@infotrustdesign.ro

Telefon

+40 240 506 300 | +40 727 330 638

Fill out the form below to get your quick quote.

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

str.Babadag, nr.159, Coral Mall, et.8, ap.14

CABLAREA REȚELELOR DE VOCE DATE ÎN INTERIORUL CONSTRUCȚIILOR NOI SAU VECHI

Cablarea rețelelor interne pentru voce date, sau altfel spus, execuția infrastructurii interne, care poate susține sistemul intern de telefoane, calculatoare și alte echipamente de comunicații, ce permite conectarea rapidă și flexibilă a acestor sisteme diferite pentru accesarea și valorificarea lor eficientă dar și conlucrarea lor cu alte sisteme, reprezintă edificiul pe care este construită întreaga rețea de calculatoare și telefonie a unei companii.

O cablare structurată bine executată restrânge semnificativ gama problematicii potențiale dintr-o rețea de calculatoare și reprezintă cea mai recomandată soluție pentru viteză, funcționare optimă și securizată (comparativ cu rețelele wireless/fără fir).

Realizarea rețelelor de voce date, în special la construcțiile noi, este realizată, deseori, de constructori autorizați în domeniul lucrărilor electrice, pentru că, conform legii, rețelele de voce date sunt incluse în categoria mare a instalațiilor electrice interioare de curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție. Acest aspect nu ne-ar atrage atenția dacă rețelele astfel executate ar fi perfecte și conform standardelor. Din păcate, nu de puține ori, am observat că rețele dezvoltate de firme din domeniul electric sunt problematice, fiind o consecință directă a unor factori precum:

  • * Lipsa unor proiecte tehnice de construcții capabile să surprindă în mod realist nevoile și standardele din domeniu. Ca urmare, proiectele de rețele de voce date, subdimensionate și incomplete, vor sta ulterior la baza execuției unor sisteme pe măsură.
  • * Lipsa de personal calificat angajat în execuția lucrărilor de cablare și/sau lipsa unor colaborări cu firme de specialitate din domeniul comunicațiilor și informaticii. Lipsa de oameni calificați pe piața muncii reprezintă un aspect comun mai multor domenii de activitate și este o scuză frecvent întâlnită, dar nu ar trebui să fie acceptată deoarece orice firmă ce efectuează lucrări de construcții electrice are varianta de a dezvolta colaborări cu firme specializate în proiectarea și executarea rețelelor de voce date.
  • * Lipsa factorilor tehnici de verificare a lucrării, a diriginților de șantier specializați în domeniu, aspect ce conduce la validarea tehnică a unor rețele de voce date imperfecte.

Toți acești factori, corelați cu o gândire centrată pe minimalizarea importanței calității unei astfel de rețele în cadrul unei construcții, noi sau vechi, vor conduce la o întreagă problematică viitoare și la costuri suplimentare de remediere.

Din păcate efectele negative sunt vizibile târziu, după ce construcția a fost dată în funcțiune și viața cotidiană și profesională de zi cu zi a solicitat deja utilizarea efectivă a acestei rețele.

În concluzie stimați proprietari, atunci când sunteți puși în situația de a edifica o construcție nouă sau de a remedia o construcție veche, ținând cont că trăim într-un secol al comunicațiilor digitale ce reclamă viteză, funcționalitate și securitate, nu uitați să vă direcționați atenția și pe modul în care este dezvoltată rețeaua de voce date din interior, din etapa de proiectare și până la etapa de execuție și punere în funcțiune. Iar voi, stimați constructori, tratați cu responsabilitate toate sistemele construcției, încercați să aveți decența intimă de a vă recunoaște limitele profesionale și solicitați ajutorul atunci când vă sunt depășite competențele pentru binele proprietarilor și utilizatorilor finali.

Și atunci când aveți nevoie, vă rugăm să vă amintiți că noi, INFOTRUST-DESIGN SRL, vă putem oferi soluții optime de dezvoltare și implementare a sistemului de voce date, cu specialiști în domeniu, ce pot asigura:

  • * capacitarea adecvată raportat la caracteristicile activității economice derulate de fiecare operator economic în parte;
  • * interconectarea adecvată a echipamentelor, aspect ce permite schimbul rapid de informație necesară utilizatorilor cu trafic web fără întreruperi;
  • * dezvoltarea unui sistem de intercomunicație securizat, cu interfețe de conectare monitorizate;
  • * posibilitatea utilizării unui server intern pentru a asigura protecție și back-up pentru cele mai importante date;
  • * remedierea rapidă și usoară a oricăror probleme din rețeaua de voce-date;
  • * posibilitatea instalării de noi echipamente fără întreruperi;